Komponenty přestavby

SEKVENČNÍ VSTŘIKOVÁNÍ a LPG

Výrobci plynových zařízení LPG vyvinuli sekvenční, elektronický způsob vstřikování paliva pro vozidla s trojcestným katalyzátorem s větším počtem lambda sond.
Tyto moderní systémy značnou mírou ovlivňují snížení spotřeby a tím snížení nákladů na provoz vozidla pro zákazníky.
Zařízení plně odpovídá evropským normám ECE R67-01 a plní emisní hodnoty EURO-3, EURO-4 a EURO-5.
Tento systém patří do čtvrté generace zařízení, schopných pro přestavby na  LPG , který používá elektronický systém dávkování paliva.

Mezi jeho nesporné výhody patří dokonalá činnost v reálném čase, nižší provozní náklady, nižší hodnota škodlivin vypouštěná do ovzduší, elektronický systém zabezpečí minimální, laicky nepoznatelný pokles výkonu. Nechejte si realizovat montáž LPG!

Logika, kterou řídící jednotka plynu řídí vstřikování LPG se zakládá na snímání časů vstřiků řídící jednotky benzínu. Kontrolu motoru tedy provádí řídící jednotka benzínu, a řídící jednotka plynu konvertuje získané impulzy pro vstřikovače benzínu a na povely i vstřikovače plynu.
Pro zabezpečení souhry obou řídících jednotek, řídící jednotka plynu provede vstřik LPG do toho válce, odkud získala vstřikovací čas stejného válce.
Lidově řečeno, řídící jednotka plynu upraví signály tak, aby motor generoval stejný výkon jako při provozu na benzín.

Konverze (převod) časů vstřiků benzínu na plynové LPG se zakládá na řadě parametrů získaných z řídící jednotky plynu, které se přidají k benzínovým časům: tlak na vstřikovačích, teplota plynu, teplota vody v reduktoru, otáčky a napětí akumulátoru.

1. Řídící jednotka LPG:
Shromažďuje a vyhodnocuje signály senzorů (čidel) motoru, signály plynového reduktoru, které po transformaci (úpravě) předává dál jako sekvenční signály vstřikovačům plynu podle požadovaného výkonu. Řídící jednotka průběžně kontroluje a nastavuje poměr míchání plynu LPG a vzduchu v závislosti hodnot tlaku.
Strategie elektronického řízení se ukládá do řídící mapy vstřikovačů.

Strategii určují provozní hodnoty motoru, časy benzínových vstřikovačů a nastavené parametry. Signály z čidel tlaku a teploty plynu jsou nedílnou součásti celého systému, které značnou mírou ovlivňují strategii výpočtu pro správný chod motoru. Teplotní čidlo cirkulující vody v reduktoru slouží pro nastavení povolení k přepnutí na plyn, po uplynutí povolovací doby od startu a zvolených otáčkách. Kromě toho, zařízení ještě obsahuje diagnostické programy a umožňuje automatické přepnutí na benzín po vyprázdnění nádrže plynu. Řídící jednotky LPG se zpravidla vyrábí ve dvou verzích: pro 4 a více válcové motory.

LPG

2. Čidlo tlaku LPG:
Čidlo tlaku dává řídící jednotce informaci o rozdílu mezi tlakem na vstřikovačích a v sání motoru. Na základě této informace řídící LPG jednotka koriguje složení směsi a nastavuje účinnost filtru.

 

3. Přepínač volby režimů s vestavěným měřením hladiny množství plynu LPG v nádrži:
Funkce přepínače:
2 pozice. Volba plyn/benzin s indikací pomocí LED (např. červená-benzín, zelená-plyn.

Množství paliva v nádrži s indikací 4 nebo 5 LED (zelená). Přepínač bývá obvykle vybaven zvukovou signalizací (bzučák), který se indikuje v těchto případech: nebylo možné provést přepnutí z benzínu na plyn LPG, kvůli nízkému tlaku, nebo při poruše zařízení. Dále se aktivuje při prázdné nádrži s následným-automatickým přepnutím na benzín.

 

4. Filtr plynu (plynná fáze) LPG:
Nachází se mezi reduktorem a vstřikovači. Jeho úkolem je filtrovat LPG v její plynné fázi. Filtr obsahuje vložku, která zabezpečuje 80% filtrace. Doporučuje se výměna vložky po 20.000 km.

LPG

5. Reduktor LPG:
Úkolem reduktoru je zabezpečit odpaření kapalného plynu, redukovat tlak a zabezpečit konstatných hodnot v celém průběhu provozu. Reduktor je membránový dvoukomorový typ, doplněný teplovodním výměníkem, vnitřním bezpečnostním ventilem a zavíracím elektroventilem se zabudovaným filtrem. Obsahuje čidla tlaku a teploty, která jsou nezbytná pro přípravu optimálního množství LPG.

7. Vstřikovače LPG:
Je to vlastně elektromagnetický ventil, který pouští - uzavírá dodávku plynu do válců přes trysky v sacím potrubí. Otevírací doba vstřikovače LPG je velice malá a přibližuje se rychlosti benzínových vstřikovačů. Podle výkonu motoru se mění průměry trysek.

Činnost zařízení LPG:
Startování vozidla, které absolvovalo montáž LPG, probíhá v režimu benzín, ale v havarijních případech je možné pomoci přepínače startovat i přímo na plyn.
Po nastartování, když je přepínač v poloze plyn, řídící jednotka vyhodnocuje podmínky pro přepnutí.

Tekutý plyn LPG v nádrži, v závislosti na tlaku ovlivněném vnější teplotou, se odpařuje v reduktoru a na jeho výstupu redukuje tlak pro vstřikovače na 0.95 – 1,5 barů podle druhu zařízení.
V momentu, kdy motor dosáhne minimální teplotu vody na přepnutí (nastavitelná hodnota teploty vody pro přepnutí), se otevře multiventil (multiventil proto, že umožňuje plnění nádrže i dodávku plynu LPG k reduktoru) v nádrži LPG a bezpečnostní elektroventil reduktoru.

Po splnění dalších podmínek jako jsou otáčky pro přepnutí, zpoždění od startu apod. řídící jednotka plynu vydá pokyn na přepnutí režimu do provozu plyn LPG. V tomto momentu se vstřikovače benzínu odpojí a řídící jednotka plynu převezme řízení chodu motoru plynovými vstřikovači. Řídící jednotka plynu snímá časy benzínových vstřiků a konvertuje je (upravuje) pro vstřikovače plynu LPG vždy pro daný válec.